باران هواداران سرخابی مقابل ورزشگاه آزادی را فراری داد