جان بولتون: در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نامزد نمی‌شوم