سود 3 میلیون پوندی آرسنال از قهرمانی احتمالی بارسلونا در لیگ قهرمانان