آخرین نفری که قلعه‌نویی با او مشکل دارد/ چرا امیر روی خط نیامد؟