معاون اوباما: توافق هسته‌ای ایران محور دیدار اوباما با سران شورای همکاری است