گزارش تصویری افتتاحیه و اجرای نمایش «دست نیافتنی ها»