توافق هسته ای ایران محور دیدار اوباما با سران شورای همکاری