هدایتی: نتایج خوبی در مورد مزایده سوم گرفته‌ایم/ شركت استيل آذين هيچگونه بدهى بانكى ندارد/ به پرسپول