ویدئو: فاجعه های داوری حق وردی به نفع استقلال / از پنالتی پشت محوطه تا وقت های طولانی تلف شده