اعتصاب بازیکنان لالیگا لغو شد/بازیهای 2 هفته پایانی برگزار می شود