حمله نژادفلاح به تلویزیون/ چرا این مسابقه را تحقیر می‌کنید؟