نفرات برتررقابت های انتخابی تیم های کشتی فرنگی وآزاد جوانان مشخص شدند