رئیس جمهور و هیئت دولت به آذربایجان شرقی سفر می‌کنند