سقوط پراید به دره در محور چالوس ۳ مصدوم بر جای گذاشت