مدیر تیم فوتبال سایپا: با تمام قوا در میدان حاضر می شویم