دربی 80 / باران هواداران سرخابی مقابل ورزشگاه آزادی را فراری داد