تعطیلی بیش از ۷۵ درصد از واحدهای سنگبری لرستان/تولید سنگ های آنتیک منجر به سودآوری و اشتغالزایی در لر