استخدام طراح سازه در یک شرکت بزرگ صنعتی واقع در استان قزوین