پیکر مطهر دو شهید گمنام در اصلاندوز مغان تشییع و تدفین شد