نوسازی ناوگان فرسوده باری در آذربایجان غربی/ساده‌سازی شرایط تسهیلات بانکی