دولت بی‌طرفی کامل خود را در انتخابات اعلام کند/اجازه فعالیت‌های موثر سیاسی به احزاب داده شود