ملی پوشان والیبال در نخستین دیدار تدارکاتی مغلوب فنلاند شدند