بیش از 14 هزار بیکار آذربایجان غربی از طریق شرکت‌های کاریابی صاحب شغل شدند