چشم‌انداز روابط آمریکا و اسرائیل/ اوباما تا توافق با ایران پرونده فلسطین را بسته است