واشنگتن: هیچ تبعه آمریکایی در کشتی سنگاپوری نبود /ایران برای کمک به یمن با سازمان ملل همکاری کند