رییس جمهور چهارشنبه هفته آینده میهمان مردم آذربایجان شرقی است