۲۰ درصد از ۴۵۰ هزار کلاس درس کشور توسط خیرین مدرسه ساز احداث شده است‌