محبوب ترین گلر پرسپولیسی ها بعد از عابدزاده از راه دور از دربی می گوید!