تلفات حمله طالبان در کابل به 14 نفر رسید/ 9 خارجی در بین قربانیان