امام جمعه سقز: هدف استکبار، تحریک مسلمانان علیه یکدیگر است