امضای طومار محکومیت اشغال فلسطین و تجاوزبه یمن+عکس