منصوریان: از اول لیگ با تراکتورسازی صدرنشینی را تقسیم کردیم/ 2 هزار هوادار برایمان به اندازه صد هزار ه