هنوز خسارتی از زلزله 5.3 ریشتری چابهار گزارش نشده است