اسکای‌نیوز مدعی شد: یمن سفیر خود را از تهران فراخواند