پیاده روی خانوادگی گرامیداشت پیشمرگان مسلمان کُرد در سقز برگزار شد