با سفر مقام معظم رهبری به کردستان،همدلی دولت و مردم افزایش یافت