شکست تیم ملی والیبال ایران در اولین دیدار تدارکاتی