همکاری با ایران در جنگ با داعش با جدیت دنبال می‌شود