مردم یمن امام خامنه ای را هدیه ای از دل انقلاب می دانند