واشنگتن: هیچ تبعه آمریکایی در کشتی سنگاپوری در خلیج فارس حضور نداشتند