پیش بینی دربی با پیشکسوتان(7)/ پیش بینی مدافع سابق پرسپولیس از نتیجه بازی فردا