دو واحد نیمه صنعتی تولید تخم مرغ بلدرچین در شهرستان سقز فعال است