رئیس هیئت فوتبال تبریز : همه چیز برای برپایی یک جشن بزرگ مهیاست