مردم یمن امام خامنه ای را هدیه ای از دل انقلاب می دانند/ دم آمریکا یعنی رژیم سعودی را قطع می کنیم/ هلال