حضرت آیت الله نوری همدانی: قیام مردم یمن با تکیه بر ...