پیش بینی دربی با پیشکسوتان(5)/ حسین ماهینی: نتیجه بازی دو بر یک به نفع پرسپولیس