تقاضای سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری بیش از 100 هزار میلیارد ریال است