هواوی 12 خرداد یک کنفرانس خبری در نیویورک خواهد داشت!