حجی زواره مقتدرانه قهرمان جهان شد/ اهتزاز دوباره پرچم ایران در روسیه