60 درصد از اعتبارت ملی صرف حقوق کارکنان دولت می‌شود